Privacy Policy

Bedankt voor het bezoeken van de website van de buurtvereniging de Opbouw Brunssum.

In dit document wordt toegelicht hoe we de informatie gebruiken die we verzamelen.

Buurtvereniging de Opbouw heeft de informatie op deze website met veel zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie incorrect en/of incompleet is. De verstrekte informatie dient uitsluitend ter algemene informatie en is niet bindend. De buurtvereniging de Opbouw behoudt te allen tijde het recht om zonder voorafgaande berichtgeving wijzigingen in de getoonde informatie aan te brengen.

De buurtvereniging de Opbouw is in geen enkel geval aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die ontstaat uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website of informatie afkomstig van deze website, waaronder ook de tijdelijke, permanente of beperkte onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Deze website bevat links naar websites of informatie van derden. Buurtvereniging de Opbouw is in geen enkel geval verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van websites die niet door het de personeelsvereniging worden onderhouden .

Een bezoeker van deze website accepteert dat dit voor eigen risico is en dat de keuze en het gebruik van de informatie de verantwoordelijkheid van de bezoeker is. De informatie mag alleen door de bezoeker zelf worden gebruikt. Auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie mag niet overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of verspreid worden zonder toestemming van het verenigingsbestuur. Het is niet toegestaan intellectueel eigendom of materiaal waarop auteursrecht rust van deze website elders op te nemen.

De website van de buurtvereniging de Opbouw kan u de mogelijkheid bieden om door te klikken naar andere, niet aan de buurtvereniging de Opbouw gelieerde websites. De buurtvereniging de Opbouw heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites of webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan.

Welke persoonlijke gegevens worden er opgeslagen?
Opgeslagen gegevens betreffen de gegevens die door u aan ons verstrekt worden en gegevens over het bezoek aan onze website. U kunt hierbij denken aan:

Het aanvragen van middels inschrijfformulieren, via vlugschrift of de website.: de gegevens die u verstrekt; zoals uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer bankgegevens en e-mailadres.

Hoe worden mijn persoonlijke gegevens gebruikt?
De buurtvereniging de Opbouw respecteert de privacy van alle gebruikers en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens enkel om snel en effectief contact met u op te nemen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.

Waar aangegeven, worden cursussen/workshops/aktiviteiten  aangeboden in samenwerking met derden. In dat geval behoudt de buurtvereniging de Opbouw het recht om uw gegevens door te geven naar deze partij enkel met als doel het aanmelden van een cursus.

De buurtvereniging de Opbouw respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?
De buurtvereniging de Opbouw bewaart uw gegevens niet langer dan voor de verwerkelijking van de doeleinden, waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt, noodzakelijk is of zolang als bij wet verplicht is.

Wat zijn mijn rechten?
U heeft op ieder moment het recht om informatie op te vragen betreffende uw persoonlijke gegevens (kosteloos eenmaal per jaar). Mochten uw gegevens onjuist, incompleet of niet van toepassing zijn, dan kunt u een verzoek tot wijziging/verwijdering indienen. Wanneer u uw gegevens wilt opvragen, verwijderen of wijzigen kunt u dit verzoek indienen via buurtverenigingopbouw@gmail.com . Om misbruik te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Wij kunnen uw gegevens niet verwijderen in geval van een wettelijke vastgestelde opslagverplichting, zoals regels met betrekking tot de boekhouding, of wanneer er andere wettige redenen zijn om dergelijke gegevens te bewaren.

Cookies
De website maakt gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die automatisch bewaard worden op de harde schijf van uw computer. Een aanzienlijk deel van de hedendaagse websites gebruikt cookies. Hiermee kunnen bijvoorbeeld uw voorkeuren worden opgeslagen, zodat u niet bij ieder bezoek aan dezelfde website voorkeuren opnieuw naar wens hoeft in te stellen.

De buurtvereniging de Opbouw maakt geen gebruik van cookies om persoonlijk identificeerbare informatie over je te verzamelen.

Overig
De buurtvereniging de Opbouw behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud van de site als wel deze disclaimer aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen. Voor informatie en of klachten over uw registratie kunt u mailen naar:  buurtverenigingopbouw@gmail.com

december 2018