Bestuur en contact

De buurtvereniging is een rechtspersoon met  notariële akte, zij staat ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel in Limburg onder nr  40190182.

Op verzoek kunnen leden de notariële akte en het huishoudelijk reglement inzien.

Het bestuur van de vereniging bestaat uit 6 leden. de samenstelling is sinds december 2017 als volgt.

  • Dhr Lei Bressers, voorzitter
  • Mw Annemie Bressers, secretaris
  • Mw Sylvia Mesters,penningmeester
  • Dhr Wim Versteegen,bestuurslid
  • Marianne Paes, bestuurslid
  • Ilona Bok, bestuurslid

Contact via de secretaris

Mw A Bressers, Oelovenstraat 8, 6442BK Brunssum.

telefoon 045-5272422

email: buurtverenigingopbouw@gmail.com